Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej

Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej to stowarzyszenie będące krajowym komitetem reprezentującym Polskę w międzynarodowej organizacji "World Energy Council" (WEC) - "Światowa Rada Energetyczna" (ŚRE), której celem jest wspieranie rozwoju i pokojowego wykorzystania zasobów energetycznych z największym pożytkiem dla krajów członkowskich i w skali globalnej.

czytaj więcej

CZŁONKOSTWO W PK ŚRE

 

Przystępując do Światowej Rady Energetycznej, wstępują Państwo do najbardziej wpływowego, a zarazem bezstronnego grona liderów światowej energetyki, zajmujących się wszelkimi dziedzinami sektora energii. Członkostwo w Polskim Komitecie ŚRE pozwoli wzmocnić głos Państwa organizacji na forum krajowym, regionalnym i światowym.

Członkostwo w PK ŚRE oznacza wiele korzyści, zarówno wizerunkowych, takich jak reprezentowanie interesów Polski w strukturach ŚRE czy nawiązywanie osobistych kontaktów z liderami światowej polityki energetycznej,  jak i merytorycznych, związanych z pierwszeństwem dostępu do wiedzy i międzynarodowej sieci ekspertów ŚRE, czy udział w pracach zespołów i komitetów na poziomie ŚRE.

czytaj więcej

TWITTER WEC

by @WECouncil