PKŚRE

Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej to stowarzyszenie będące krajowym komitetem reprezentującym Polskę w międzynarodowej organizacji "World Energy Council" (WEC) - "Światowa Rada Energetyczna" (ŚRE), której celem jest wspieranie rozwoju i pokojowego wykorzystania zasobów energetycznych z największym pożytkiem dla krajów członkowskich i w skali globalnej. W ramach naszej statutowej działalności:

Reprezentujemy Polskę w Światowej Radzie Energetycznej (ŚRE).

Wraz z ponad 90 innymi państwami zrzeszonymi w ŚRE dbamy  o zrównoważony rozwój sektora energii dla dobra wszystkich.

Od 90 lat reprezentujemy polskie interesy oraz promujemy polski punkt widzenia na zrównoważony rozwój energetyczny na forum ŚRE.

Wśród naszych członków mamy przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, ośrodki naukowe oraz blisko 100 ekspertów z sektora energii i ciągle się rozwijamy.

Cieszymy się wsparciem najważniejszych przedstawicieli polskiego sektora energii.