Historia

Światowa Rada Energetyczna powstała w 1924 r. w Londynie podczas Pierwszej Światowej Konferencji. Polska była wśród krajów założycieli. Światowa Rada Energetyczna jest wiodącą pozarządową organizacją energetyczną zajmującą się wszystkimi rodzajami energii. Zrzesza 93 Komitety narodowe reprezentujące ponad 90% światowego zużycia energii pierwotnej. Więcej: www.worldenergy.org

Polski Komitet działa od powstania ŚRE, z przerwą w okresie II wojny światowej. W okresie powojennym do 1997 r. Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej funkcjonował w strukturach resortów zarządzających sektorem energii i był nadzorowany przez ministrów tych resortów.

W 1997 roku Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej został przekształcony w samodzielne stowarzyszenie posiadające osobowość prawną.

World Energy Council