Prawa członków zwyczajnych

Członkowie zwyczajni (osoby fizyczne) mają prawo do:

  • czynnego i biernego prawa do wyboru władz Polskiego Komitetu ŚRE,
  • udziału w zebraniach, konferencjach, odczytach, kursach i innych imprezach organizowanych przez Polski Komitet ŚRE,
  • udziału w imprezach międzynarodowych organizowanych przez Światową Radę Energetyczną oraz przez komitety narodowe ŚRE innych krajów,
  • udziału w pracach zespołów studialnych i grup roboczych Światowej Rady Energetycznej,
  • otrzymywania opracowań raportów, biuletynów i różnych materiałów Światowej Rady Energetycznej,
  • udziału w sieciach wiedzy Knowleedge Networks ŚRE w charakterze ekspertów lub jako osoby zdobywające wiedzę.