Obowiązki członków PKŚRE

Członkowie Polskiego Komitetu ŚRE zobowiązani są do:

  • czynnego udziału w działalności Polskiego Komitetu ŚRE
  • stosowania się do postanowień statutu
  • opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej na każdy rok przez Zebranie Członków
  • dbania o dobre imię Polskiego Komitetu ŚRE.