Lista członków wspierających

 1. ABB Sp. z o.o.
 2. Agencja Rynku Energii S.A.
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 4. ENEA S.A.
 5. Główny Instytut Górnictwa
 6. Grupa LOTOS
 7. Instytut Energetyki
 8. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 9. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji 
 10. Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 11. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 12. PKN ORLEN
 13. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
 14. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
 15. Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie
 16. Urząd Regulacji Energetyki

(aktualizacja 1.01.2018 r.)