Lista członków wspierających

 1. ABB Sp. z o.o.
 2. Agencja Rynku Energii S.A.
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 4. ENEA S.A.
 5. Główny Instytut Górnictwa
 6. Grupa LOTOS
 7. Instytut Energetyki
 8. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 9. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji 
 10. Ministerstwo Energii
 11. Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 12. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 13. PKN ORLEN
 14. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
 15. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
 16. Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie
 17. Urząd Regulacji Energetyki

(aktualizacja 19.02.2019 r.)