Jak zostać członkiem

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Rada Zarządzająca Polskiego Komitetu ŚRE na podstawie pisemnej deklaracji.

Deklaracja

  • Deklaracja dla członków zwyczajnych
  • Deklaracja dla członków wspierających

Osoby (fizyczne i prawne) ubiegające się o członkostwo w PK ŚRE proszone są o wypełnienie pisemnej deklaracji przesłanie jej wraz z listem motywacyjnym na adres mailowy: krystian.kowalewski@wecpoland.pl