Członkostwo

Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej tworzą:

 • członkowie zwyczajni (osoby fizyczne) zainteresowani działalnością stowarzyszenia z racji wykonywanego zawodu lub pełnionych funkcji - zobacz listę członków,
 • członkowie wspierający (osoby prawne) zainteresowani działalnością stowarzyszenia z racji prowadzonej działalności np. przedsiębiorstwa państwowe, komunalne, prywatne, uczelnie, instytuty i ośrodki naukowo-badawcze, jednostki administracji państwowej, agendy rządowe, stowarzyszenia naukowe lub techniczne, które deklarują materialne wsparcie Stowarzyszenia - zobacz listę członków.

Członkostwo w PK ŚRE oznacza korzyści:

 • merytoryczne
  • kreowanie światowej polityki energetycznej
  • dostęp do wiedzy i międzynarodowej sieci ekspertów ŚRE
  • uczestnictwo w Kongresach i innych wydarzeniach organizowanych przez ŚRE
  • udział w tworzeniu i dostęp do pełnych wersji publikacji PK ŚRE
  • dostęp do publikacji innych krajowych komitetów ŚRE
  • publikacja artykułów na stronie internetowej ŚRE
  • praca w zespołach i komitetach na poziomie ŚRE
 • wizerunkowe
  • przynależność do prestiżowej i wpływowej organizacji międzynarodowej
  • nawiązywanie osobistych kontaktów z liderami światowej polityki energetycznej
  • reprezentowanie interesów Polski w strukturach ŚRE
  • wyrażanie za pośrednictwem Komitetu opinii dotyczących polityk sektorowych
  • wymiana poglądów na poziomie międzysektorowym oraz międzynarodowym
  • uczestnictwo w zebraniach Członków PK ŚRE z głosem doradczym
  • możliwość ubiegania się o status Partnera lub Patrona ŚRE z wszystkimi ich przywilejami