Kontakt

ADRES DO KORESPONDENCJI

Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej
ul. Mory 8
01-330 Warszawa

PRZEWODNICZĄCY:
Eryk Kłossowski
e-mail: eryk.klossowski@pse.pl

 
SEKRETARZ:

Ada Konczalska
e-mail: ada.konczalska@pse.pl 

oraz wec.plcom.secretary@gmail.com 

 

DYREKTOR BIURA:

Krystian Kowalewski
e-mail: wec.plcom@gmail.com

oraz krystiankowalewski@gmail.com

 


 

Formularz kontaktowy: