Bieżące

Członkowie PK ŚRE nominowani do merytorycznych komitetów World Energy Council

Troje członków PK Światowej Rady Energetycznej otrzymało nominację do stałych komitetów działających w ramach World Energy Council.

1 lutego 2019

Nowe władze stowarzyszenia

19 kwietnia 2018

Nowy członek wspierający prace PK ŚRE

Rada Zarządzająca w drodze uchwały jednomyślnie przegłosowała przystąpienie firmy ABB w poczet członków wspierających prace Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej. 

17 listopada 2017
zdjęcie z serwisu defence24.pl

Konferencja EuroPOWER – udział Przewodniczącego PK ŚRE w debacie o rynku mocy

Udział Przewodniczącego Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej w debacie poświęconej rynku mocy na konferencji EuroPOWER 

15 listopada 2017

Przewodniczący PK ŚRE wziął udział w debacie o magazynowaniu energii

W dniu 27 października 2017 r. w Warszawie w ramach odbywających się 7. Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland został zorganizowany 2 Międzynarodowy Kongres: Magazynowanie Energii w Polsce.

Otwarcia Kongresu w imieniu Ministra Energii dokonał Pan Edward Słoma, Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki, kolejno w tym wydarzeniu jako prelegent wystąpił Pan Henryk Majchrzak, Przewodniczący Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z kongresu poświęconemu zagadnieniom magazynowania energii pod linkiem http://energetyka.wnp.pl/swiat-stawia-na-magazyny-energii-polska-tez,309703_1_0_1.html

31 maja odbyła się konferencja PK ŚRE i Ministerstwa Energii pt. "Smart Grid w Polsce".

31 maja 2017 r. w "Sali pod Kopułą" Ministerstwa Rozwoju odbyła się konferencja zorganizowana przez Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej oraz Ministerstwo Energii, zatytułowana "Smart Grid w Polsce". Honorowym patronem tego wydarzenia było Ministerstwo Rozwoju, głównym patronem medialnym - portal CIRE, a pozostałymi patronami medialnymi portale Smart Grids Polska oraz Inteligentne Miasta i Regiony.

Uczestników konferencji przywitał Przewodniczący PK ŚRE Henryk Majchrzak. Referaty wprowadzające wygłosili Podsekretarz Stanu Ministerstwa Energii, Andrzej Piotrowski oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Maciej Bando. W konferencji wzięło udział wielu prelegentów, ekspertów z dziedziny rozwoju inteligentnych sieci w Polsce (m.in. Prof. Jan Popczyk). Swoje referaty wygłosili przedstawiciele kluczowych krajowych i międzynarodowych firm energetycznych, krajowych izb gospodarczych i uczelni - w tym reprezentanci członków PK ŚRE: Tauron Polska Energia S.A., Enea S.A., Instytut Energetyki, PTPiREE, NCBJ, LOTOS S.A. i KIGEiT. Konferencję uświetnił swoją obecnością również przedstawiciel WEC z Londynu, Einari Kisel, który zaprezentował publikację Światowej Rady Energetycznej dotyczącą cyberbezpieczeństwa. Szczegółowy program konferencji z nazwiskami wszystkich prelegentów znajduje się tutaj.

Wydarzenie to spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem publiczności, przybyło ponad 100 gości. Na sali obecny był Dyrektor Departamentu Energetyki ME, Tomasz Dąbrowski, wielu przedstawicieli administracji państwowej, reprezentanci organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i uczelni. Dopisała również frekwencja członków PK ŚRE, a zwłaszcza przedstawicieli Rady Zarządzającej Komitetu.

Wnioski z konferencji opublikujemy w późniejszym terminie. 

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim partnerom, patronom, sponosorom oraz uczestnikom konferencji Smart Grid w Polsce. Do zobaczenia na naszej następnej konferencji!

Korzyści z członkostwa w ŚRE

W wyniku warsztatu strategicznego WEC, powstała "mapa myśli" pokazująca się płynnie z członkostwa w naszej organizacji. Zapraszamy do zapoznania się z tą grafiką!
9 maja 2017