Archiwum

Walne Zgromadzenie Członków Światowej Rady Energetycznej

Walne Zgromadzenie Członków Światowej Rady Energetycznej odbędzie się w Monte Carlo, Monako w dniach 5-8 listopada 2012 roku.

23 sierpnia 2012

XVI zebranie członków PK ŚRE

W dniu 12 czerwca 2012 r. odbyło się Zebranie Członków Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej, które przyjęło sprawozdanie Rady Zarządzającej z działalności w 2011 roku, uchwaliło zadania stowarzyszenia i preliminarz budżetowy na rok 2012 oraz wybrało Radę Zarządzającą i Komisję Rewizyjną.

28 czerwca 2012

Walne Zgromadzenie Członków Światowej Rady Energetycznej

Walne Zgromadzenie Członków Światowej Rady Energetycznej. Coroczne posiedzenie Zgromadzenia Wykonawczego Światowej Rady Energetycznej odbyło się w dniach 20-24 listopada 2011 r. w Oranie, Algieria.

26 listopada 2011

XV zebranie członków PK ŚRE

W dniu 15 czerwca 2011 r. odbyło się XV zebranie członków PK ŚRE, które przyjęło sprawozdanie Rady Zarządzającej z działalności w 2010 roku oraz uchwaliło zadania stowarzyszenia i preliminarz budżetowy na rok 2011.

23 września 2011

11 - 16 września 2010 r. Światowy Kongres Energetyczny

W dniu 11 - 16 września 2010 r. w Montrealu odbył się Światowy Kongres Energetyczny , w którym uczestniczyło ponad siedem tysięsty delegatów.

17 maja 2011

XIV zebranie członków PK ŚRE

W dniu 10 czerwca 2010 r. odbyło się XIV zebranie członków PK ŚRE, które przyjęło sprawozdanie Rady Zarządzającej z działalności w 2009 roku oraz uchwaliło zadania stowarzyszenia i preliminarz budżetowy na rok 2010.

30 sierpnia 2010