XVI zebranie członków PK ŚRE

W dniu 12 czerwca 2012 r. odbyło się Zebranie Członków Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej, które przyjęło sprawozdanie Rady Zarządzającej z działalności w 2011 roku, uchwaliło zadania stowarzyszenia i preliminarz budżetowy na rok 2012 oraz wybrało Radę Zarządzającą i Komisję Rewizyjną.