XV zebranie członków PK ŚRE

W dniu 15 czerwca 2011 r. odbyło się XV zebranie członków PK ŚRE, które przyjęło sprawozdanie Rady Zarządzającej z działalności w 2010 roku oraz uchwaliło zadania stowarzyszenia i preliminarz budżetowy na rok 2011.