XIV zebranie członków PK ŚRE

W dniu 10 czerwca 2010 r. odbyło się XIV zebranie członków PK ŚRE, które przyjęło sprawozdanie Rady Zarządzającej z działalności w 2009 roku oraz uchwaliło zadania stowarzyszenia i preliminarz budżetowy na rok 2010.