Walne Zgromadzenie Członków Światowej Rady Energetycznej

Walne Zgromadzenie Członków Światowej Rady Energetycznej. Coroczne posiedzenie Zgromadzenia Wykonawczego Światowej Rady Energetycznej odbyło się w dniach 20-24 listopada 2011 r. w Oranie, Algieria.