Relacja z debaty "Nowa koncepcja rynku energii elektrycznej w Polsce"

Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej, we współpracy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, zorganizował 22 listopada debatę pt. „Nowa koncepcja rynku energii elektrycznej w Polsce”. Gospodarzem wydarzenia było Centrum Prasowe PAP. 

W panelu poświęconym pożądanym zmianom w architekturze rynku energii na poziomie europejskim dyskutowali

  • TOMASZ DĄBROWSKI, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Wiceprzewodniczący Rady Zarządzającej PK WEC,
  • MICHAŁ KURTYKA, Pełnomocnik ds. Prezydencji COP 24, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska,
  • ERYK KŁOSSOWSKI, Prezes Zarządu PSE, Przewodniczący Rady Zarządzającej PK WEC
  • dr JOANNA MAĆKOWIAK-PANDERA, Prezes Forum Energii,
  • MICHAŁ SMYK, Członek Rady Zarządzającej PK WEC,
  • ROBERT STELMASZCZYK, Prezes Zarządu innogy Stoen Operator.

Moderatorem debaty był prof. LESZEK JESIEŃ, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzyoperatorskiej w PSE.

– Uważamy, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wdrożenie mechanizmów rynkowych, w ramach których optymalizacja wykorzystania zasobów wytwórczych i sieciowych byłaby realizowana w ramach jednego procesu, a wyznaczona cena odzwierciedlałaby całość łańcucha kosztów dostaw energii do odbiorców. Dlatego właściwym rozwiązaniem byłby system węzłowy oparty na lokalizacyjnych cenach krańcowych – mówił podczas debaty Eryk Kłossowski, prezes zarządu PSE, przewodniczący Rady Zarządzającej PK WEC.

Warta podkreślenia jest znacząca obecność przedstawicieli PK WEC, zarówno wśród panelistów, jak i zgormadzonej publiczności. 

 

Pełny zapis debaty dostępny jest pod adresem: https://youtu.be/0E0T83N188Y