Nowy członek wspierający prace PK ŚRE

Rada Zarządzająca w drodze uchwały jednomyślnie przegłosowała przystąpienie firmy ABB w poczet członków wspierających prace Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej. 

ABB jest międzynarodowym koncernem, świtowym liderem, znanym z innowacyjnych rozwiązań tworzonych w dziedzinach energetyki oraz automatyki. Firma jest aktywna w wielu gałęziach przemysłu, działa m.in. w sektorach energetycznym, wydobywczym, morskim, paliwowym, transportowym oraz przetwórstwa minerałów.

Oprócz działalności produkcyjnej Grupa ABB prowadzi także prace badawczo-rozwojowe, współpracując z ponad 70 uczelniami wyższymi. Prace badawcze skoncentrowane są w siedmiu Centrach Badawczych należących do grupy ABB.

Od ponad 25 lat ABB jest obecne także w Polsce. Firmy ABB w Polsce zatrudniają łącznie ponad 4900 pracowników. Centrala firmy mieści się w Warszawie, zaś zakłady produkcyjne w Łodzi, Aleksandrowie Łódzkim, Nowej Wsi Lęborskiej, Wrocławiu i Przasnyszu. W Krakowie firma posiada Korporacyjne Centrum Badawcze, Centrum Rozwoju Oprogramowania oraz największe globalne centrum usług wspólnych.

W Polsce ABB prowadzi badania w zakresie sieci i systemów elektroenergetycznych, rozwoju produktów średnich i wysokich napięć, energoelektroniki, nowoczesnych technologii materiałowych, multifizycznych symulacji numerycznych oraz systemów informatycznych.

Liczymy na aktywność i zaangażowanie tej firmy w działania na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju i pokojowego wykorzystania zasobów energetycznych z pożytkiem dla całej globalnej społeczności.