Nowe władze stowarzyszenia

 

W dniu 18 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbyło się XXIV sprawozdawczo-wyborcze Zebranie Członków Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej, w trakcie którego wybrano nowe władze Stowarzyszenia na okres 2018-2020.

 

Członkami nowej Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu ŚRE zostali: p. Eryk Kłossowski (Przewodniczący), Tomasz Dąbrowski (Wiceprzewodniczący), Henryk Majchrzak (Wiceprzewodniczący), Mariusz Krupa (Sekretarz), jako członkowie: Lidia Gawlik, Zbigniew Bicki, Paweł Łojszczyk, Janusz Gajowiecki, Michał Smyk, Grzegorz Wrochna oraz Marcin Wasilewski. 

Natomiast w skład Komisji Rewizyjnej weszli Jerzy Łaskawiec (Przewodniczący), Dariusz Gulczyński oraz Jacek Wańkowicz.