Najnowsza publikacja Niemieckiego Komitetu WEC

Niemiecki Komitet Światowej Rady Energetycznej niedawno wydał publikację pt. „Energia dla Niemiec - fakty, perspektywy i stanowiska w globalnym kontekście”.

Publikacja skupia się na sektorze transportu, który plasuje się tuż po sektorze energetycznym, przez co staje się coraz bardziej przedmiotem dyskusji na temat polityki klimatycznej. Chociaż sam ruch drogowy stanowi zaledwie około 20 procent emisji CO2 w Niemczech, niewątpliwie wymaga uruchomienia środków na rzecz lepszej ochrony klimatu w ruchu drogowym. W końcu około 95 procent emisji z sektora transportowego UE-28 pochodzi z ruchu drogowego, a jego emisje wzrastają.

Publikacja odpowiada na pytania: Jakie inne środki są podejmowane w sektorze transportu na całym świecie, aby osiągnąć uzgodnione cele klimatyczne Paryża? Jaką rolę w przyszłości będzie grała elektromobilność i paliwa syntetyczne?

Dwa rozdziały jeden związany z "ochroną klimatu w ruchu drogowym” a drugi z "Fakty i liczby dotyczące energii specyficzne dla Niemiec" zostały przetłumaczone na język angielski i jest dostępne pod linkiem https://www.weltenergierat.de/wp-content/uploads/2018/07/83130_DNK_Energie2018_E.pdf

Natomiast cała publikacja w języku niemieckim jest dostępna na stronie internetowej Niemieckiego Komitetu WEC pod linkiem https://www.weltenergierat.de/publikationen/energie-fuer-deutschland/efd-hauptseite/

Zachęcamy do lektury.