Korzyści z członkostwa w ŚRE

W trakcie niedawnych warsztatów WEC, które miały na celu kompleksowe i spójne opracowanie listy korzyści z członkostwa w Światowej Radzie Energetycznej powstała "mind map", tzw. mapa myśli pokazująca najważniejsze wnioski.

Wśród najważniejszych argumentów przemawiających za członkostwem w WEC (a co za tym idzie - również w PK ŚRE) znalazły się "4C":

  • Catalyse - wpływ na tworzenie regionalnej i globalnej polityki energetycznej
  • Convene - aktywne uczestnictwo w wydarzeniach na wysokim szczeblu
  • Connect - rozwój sieci kontaktów i kreowanie nowych możliwości biznesowych
  • Care - dbałość o rozwój własny i energetycznych interesariuszy w zgodzie ze wspólnymi wartościami.

Zachęcamy do przyjrzenia się szczegółom tego opracowania, które można znaleźć w pliku poniżej!