Członkowie PK ŚRE nominowani do merytorycznych komitetów World Energy Council

Troje członków PK Światowej Rady Energetycznej otrzymało nominację do stałych komitetów działających w ramach World Energy Council.

Ada Konczalska, sekretarz Rady Zarządzającej PK ŚRE, została powołana w skład Komitetu Strategii i Komunikacji. Komitet ten zajmuje się przede wszystkim zewnętrzną komunikacją WEC, nadzoruje wewnętrzne platformy informacyjne, oraz opracowuje strategię marketingową organizacji.

Marcin Wasilewski, członek Rady Zarządzającej PK ŚRE, wszedł w skład Komitetu Programowego, do zadań którego należy networkowa aktywność WEC, relacje z rządami, partnerami biznesowymi oraz innymi organizacjami.

Krystian Kowalewski, dyrektor biura PK ŚRE został zaś powołany w skład Komitetu Studiów. W ramach tego ciała określa się merytoryczny kierunek rozwoju WEC, opiniuje polityki energetyczne, oraz tworzy stanowiska organizacji wobec zdarzeń zachodzących we wszystkich sektorach energetyki.

Powyższe nominacje oznaczają, że PK ŚRE będzie miało swoich przedstawicieli we wszystkich komitetach WEC, do których prowadzony był obecnie nabór. W znaczący sposób zwiększy to nasze możliwosći angażowania się w prace globalnych struktur World Energy Council.

O rezultatach prac naszych przedstawicieli w komitetach WEC będziemy Państwa na bieżąco informować.