Biuletyn - 06 sierpnia 2013

w numerze:

Raporty

  • Wiceminister Trojanowska o energii jądrowej w XXI wieku, Wyjątkowe wydarzenie energetyczne nadchodzi.

Artykuły

  • Polska jądrowym mocarstwem?, Europa nie ma kasy na wiatraki, Uwolnienie rynku gazu pomoże uniknąć kar nałożonych przez UE.

Przepisy i ustawy

  • Prezydent chce zaostrzenia kryteriów lokalizacji farm wiatrowych, Energetyka wiatrowa straci zielone certyfikaty?, Trójpak w Komisji – są zastrzeżenia

Aktualności

  • Mały trójpak ponownie w Sejmie, NFOŚiGW uruchamia dotacje na budowę biogazowni rolniczych, URE ogranicza sprawozdawczość dotyczącą obliga giełdowego i wprowadza nowy wzór Formularza F-3.