31.05.2017 Konferencja Smart Grid w Polsce

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji pt. „Smart Grid w Polsce”, organizowanej przez Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej (PK ŚRE) oraz Ministerstwo EnergiiKonferencja odbędzie się 31 maja 2017 r. w ‘Sali pod Kopułą Ministerstwa Rozwoju, przy Palcu Trzech Krzyży 3/5.

Tematyka konferencji dotyczyć będzie szeregu zagadnień z zakresu rozwoju inteligentnych sieci energetycznych w Polsce. Celem umożliwienia merytorycznej dyskusji o Smart Grid, konferencja została podzielona na sesje tematyczne, porządkujące najważniejsze zagadnienia i kwestie.

Zaproszenie do wygłoszenia swoich referatów przyjęły największe krajowe autorytety oraz przedstawiciele branży związanych z rozwojem inteligentnych sieci.

 

Ramowy program konferencji znajduje się w pliku na dole strony.

ZAPRASZAMY!

 

 

Regulamin wydarzenia