List of supporting members

 1. ABB Sp. z.o.o.
 2. Agencja Rynku Energii S.A. 
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
 4. ENEA S.A. 
 5. Główny Instytut Górnictwa
 6. Grupa LOTOS
 7. Instytut Energetyki 
 8. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 
 9. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji 
 10. Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 11. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 
 12. PKN ORLEN 
 13. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
 14. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej 
 15. Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie 
 16. Urząd Regulacji Energetyki 

(updated on 01.01.2018)