List of supporting members

 1. Agencja Rynku Energii S.A. 
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
 3. EDF Polska S.A. 
 4. ENEA S.A. 
 5. Energa S.A. 
 6. Instytut Energetyki 
 7. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 
 8. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji 
 9. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 
 10. PKN ORLEN 
 11. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej 
 12. Tauron Polska Energia S.A. 
 13. Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie 
 14. Urząd Regulacji Energetyki 
 15. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. 
 16. Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. 
 17. Narodowe Centrum Badań Jądrowych 
 18. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej 
 19. Grupa LOTOS 
 20. Instytut Automatyki Systemów Energetycznych sp. z o.o.

(updated on 26.04.2017)