Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej

Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej to stowarzyszenie będące krajowym komitetem reprezentującym Polskę w międzynarodowej organizacji "World Energy Council" (WEC) - "Światowa Rada Energetyczna" (ŚRE), której celem jest wspieranie rozwoju i pokojowego wykorzystania zasobów energetycznych z największym pożytkiem dla krajów członkowskich i w skali globalnej.

czytaj więcej

Nowy członek wspierający prace PK ŚRE

Rada Zarządzająca w drodze uchwały jednomyślnie przegłosowała przystąpienie firmy ABB w poczet członków wspierających prace Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej. 

17 listopada 2017

Konferencja EuroPOWER – udział Przewodniczącego PK ŚRE w debacie o rynku mocy

Udział Przewodniczącego Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej w debacie poświęconej rynku mocy na konferencji EuroPOWER 

15 listopada 2017

Magazynowanie energii przyszłością polskiej energetyki

Przewodniczący PK ŚRE wziął udział w debacie o magazynowaniu energii

6 listopada 2017

CZŁONKOSTWO W PK ŚRE

 

Przystępując do Światowej Rady Energetycznej, wstępują Państwo do najbardziej wpływowego, a zarazem bezstronnego grona liderów światowej energetyki, zajmujących się wszelkimi dziedzinami sektora energii. Członkostwo w Polskim Komitecie ŚRE pozwoli wzmocnić głos Państwa organizacji na forum krajowym, regionalnym i światowym.

Członkostwo w PK ŚRE oznacza wiele korzyści, zarówno wizerunkowych, takich jak reprezentowanie interesów Polski w strukturach ŚRE czy nawiązywanie osobistych kontaktów z liderami światowej polityki energetycznej,  jak i merytorycznych, związanych z pierwszeństwem dostępu do wiedzy i międzynarodowej sieci ekspertów ŚRE, czy udział w pracach zespołów i komitetów na poziomie ŚRE.

czytaj więcej

TWITTER WEC

by @WECouncil